Karaoke Nhạc Rap

[Karaoke] No Say Ben - Leg [Beat]
02:47
NewTitan
77 Lượt xem · 4 tháng trước đây
[Karaoke] Một Người Đặc Biệt - Lil Shady Ft. Leg [Beat]
03:25
NewTitan
62 Lượt xem · 4 tháng trước đây
[Karaoke] Xõa (No Say Ben 2) - Mr.cz Ft. Leg, Saint [Beat]
02:19
NewTitan
67 Lượt xem · 4 tháng trước đây
[Karaoke] Phím Đàn - Binz [Beat]
03:41
NewTitan
121 Lượt xem · 6 tháng trước đây
[Karaoke] Imma Heartbreaker - Justatee Ft. Emily, Lk [Beat]
04:44
NewTitan
89 Lượt xem · 6 tháng trước đây
[Karaoke] Crying Over You - Justatee Ft. Binz [Beat]
05:40
NewTitan
79 Lượt xem · 6 tháng trước đây
[Karaoke] 2Am - Justatee Ft. Bigdaddy [Beat]
04:14
NewTitan
103 Lượt xem · 6 tháng trước đây
[Karaoke] Bâng Khuâng - Justatee [Beat]
04:19
NewTitan
78 Lượt xem · 6 tháng trước đây
[Karaoke] Hoa Sữa - Justatee Ft. Mr.a, Kimmese
04:55
NewTitan
85 Lượt xem · 7 tháng trước đây
[Karaoke] Forever Alone - Justatee [Beat]
03:59
NewTitan
105 Lượt xem · 7 tháng trước đây
[Karaoke] Tình Cờ - Emily Ft. Lk, Justatee [Beat]
03:48
NewTitan
136 Lượt xem · 7 tháng trước đây
[Karaoke] Party All Night - Lil Knight Ft. Justatee, Andree [Beat]
03:39
NewTitan
78 Lượt xem · 7 tháng trước đây
[Karaoke] Dù Anh Có Đứng Lại - Justatee Ft. Bigdaddy [Beat]
04:06
NewTitan
123 Lượt xem · 7 tháng trước đây
[Karaoke] Bài Này Chill Phết - Đen Ft. Min [Beat]
04:25
NewTitan
736 Lượt xem · 11 tháng trước đây
[Karaoke] Liệu Giờ - 2T Ft. Văn [Beat]
04:19
NewTitan
197 Lượt xem · 11 tháng trước đây
Xem thêm