Karaoke Nhạc Rap

[Karaoke] No Say Ben - Leg [Beat]
02:47
NewTitan
37 Lượt xem · 1 tháng trước đây
[Karaoke] Một Người Đặc Biệt - Lil Shady Ft. Leg [Beat]
03:25
NewTitan
19 Lượt xem · 1 tháng trước đây
[Karaoke] Xõa (No Say Ben 2) - Mr.cz Ft. Leg, Saint [Beat]
02:19
NewTitan
23 Lượt xem · 1 tháng trước đây
[Karaoke] Phím Đàn - Binz [Beat]
03:41
NewTitan
73 Lượt xem · 3 tháng trước đây
[Karaoke] Imma Heartbreaker - Justatee Ft. Emily, Lk [Beat]
04:44
NewTitan
52 Lượt xem · 4 tháng trước đây
[Karaoke] Crying Over You - Justatee Ft. Binz [Beat]
05:40
NewTitan
54 Lượt xem · 4 tháng trước đây
[Karaoke] 2Am - Justatee Ft. Bigdaddy [Beat]
04:14
NewTitan
70 Lượt xem · 4 tháng trước đây
[Karaoke] Bâng Khuâng - Justatee [Beat]
04:19
NewTitan
60 Lượt xem · 4 tháng trước đây
[Karaoke] Hoa Sữa - Justatee Ft. Mr.a, Kimmese
04:55
NewTitan
59 Lượt xem · 5 tháng trước đây
[Karaoke] Forever Alone - Justatee [Beat]
03:59
NewTitan
67 Lượt xem · 5 tháng trước đây
[Karaoke] Tình Cờ - Emily Ft. Lk, Justatee [Beat]
03:48
NewTitan
92 Lượt xem · 5 tháng trước đây
[Karaoke] Party All Night - Lil Knight Ft. Justatee, Andree [Beat]
03:39
NewTitan
47 Lượt xem · 5 tháng trước đây
[Karaoke] Dù Anh Có Đứng Lại - Justatee Ft. Bigdaddy [Beat]
04:06
NewTitan
83 Lượt xem · 5 tháng trước đây
[Karaoke] Bài Này Chill Phết - Đen Ft. Min [Beat]
04:25
NewTitan
612 Lượt xem · 8 tháng trước đây
[Karaoke] Liệu Giờ - 2T Ft. Văn [Beat]
04:19
NewTitan
155 Lượt xem · 8 tháng trước đây
Xem thêm